Marketingová strategie

Jak má moje značka působit? Kolik peněz mám dát do propagace? Jak vlastně uspěji v konkurenčním boji? Přesně na tyto otázky odpovídá marketingová strategie. První stavební kámen úspěchu.

Marketingová strategie

 

Proč potřebujete marketingovou strategii a stanovovat si dlouhodobé cíle

Komplexní přístup
Naše marketingová strategie zahrnuje všechny aspekty marketingového mixu a zohledňuje jednotlivé kanály a taktiky pro dosažení vašich cílů.
Cílení a segmentace
Strategie vám pomůže lépe rozumět vašemu cílovému trhu a umožní vám cílit na správné skupiny zákazníků s příslušnými marketingovými taktikami.
Podpora prodeje
Efektivní marketingová strategie může výrazně podporovat prodej tím, že využívá optimální mix marketingových kanálů a taktik pro dosažení nejvyššího návratu investic (ROI).
Personalizace
Strategie umožňuje personalizovat komunikaci se zákazníky napříč různými kanály a tím zvyšovat jejich angažovanost a loajalitu.
Budování databáze zákazníků
Marketingová strategie zahrnuje taktiky pro sběr a správu kontaktů na potenciální a stávající zákazníky.
Budování vztahů se zákazníky
Marketingová strategie zahrnuje metody pro posilování vztahů se stávajícími zákazníky a zvyšování jejich loajality.
Multikanálový přístup
Strategie zahrnuje koordinaci různých marketingových kanálů pro dosažení co nejlepších výsledků.
Posilování značky
Marketingová strategie je klíčová pro budování a posilování povědomí o značce a její pozice na trhu.
Komunikace
Strategie zahrnuje plán pro efektivní komunikaci s různými skupinami stakeholderů - zákazníky, zaměstnanci, partnery atd.
Optimalizace nákladů
Dobře navržená marketingová strategie pomáhá optimalizovat náklady na marketing tím, že využívá nejefektivnější kanály a taktiky.

"Pouštět se do projektu bez jasné strategie je jako vydat se na Mount Everest v žabkách."

Adam Ryba

Marketing Consultant
Adam Ryba

Průběh spolupráce

Jak pracujeme na marketingové strategii

1

Revize aktuálního stavu

Zrevidujeme stav a potenciál vašeho stávajícího marketingového plánu. Podíváme se na plánované a alokované rozpočty a vybrané kanály, komunikační plán, share of voice, pozici na trhu a další metriky.

2

Poznání

V rámci workshopu se pokusíme poznat kompletně vás jako společnost. Jak komunikujete, co prodáváte, jaké jsou vaše výhody na trhu a také poznáváme vaše zákazníky, abychom věděli, co na ně funguje.

3

Obsahový plán

Díky analytické práci na stavu SEO vašeho projektu identifikujeme slabá místa v hledanost a navrhneme cesty k obsazení pozic pro vybrané kanály a media. 

4

Výkonnostní kanály

Pravděpodobně jsou místa, kde neinzerujete, ale měli byste. Stejně tak je možné, že inzerujete tak, kde to smysl nemá, nebo využíváte nevhodnou formu. Z vašich dat definujeme Customer Life Cycle Value, nastavíme strategii k pokrytí výkonnostní inzerce, definujeme cíle a KPI. 

5

Komunikace vaší značky

Sesbíráme a zrevidujeme komunikaci na všech úrovních, zrevidujeme a nastavíme jednotnou tonalitu pro každý segment, aktualizujeme konkurenční výhody vyplývající z analýz, nastavíme frekvenci a konkrétní obsahový plán.

6

Sociální sítě

Ty projdou komplexním auditem a připravíme vám jak komunikační strategii přímo pro social media, tak výkonnostní strategii. Jak prezentovat jednotlivé nabídky, branding doprovodných vizuálů a podobně.

7

Vyhodnocení

Doporučíme vám a zároveň nastavíme vhodné metriky ke sledování, zajistíme automatizovaný přísun dat a přehled o výkonu. Uvidíte přesně jak si vede který kanál, i jak se daří projektu jako celku. Vše komunikujeme i na pravidelných schůzkách.

Nástroje
Semrush GSC Google Ads Meta BM Ecomail

Dílčí služby

Jsme odborníci na marketingové strategie

Taktika a dílčí činnosti vás dostanou jen tak daleko, pro opravdový úspěch na českém trhu potřebujete kvalitní strategii.

Audity komunikačních a inzertních kanálů
Analýza trhu a konkurence
Výběr vhodných nástrojů a platforem
Technické nastavení, propojení s dalšími nástroji či e-shopem
Nastavení, kontrola reportingu
Konzultace a kreativy pro sociální sítě
Plánování a rozesílka newsletterů
Evaluace nákladů a zisku
Školení

 
arrow icon