Marketingová strategie

Jak má moje značka působit? Kolik peněz mám dát do propagace? Jak vlastně uspěji v konkurenčním boji? Přesně na tyto otázky odpovídá marketingová strategie. První stavební kámen úspěchu.

Marketingová strategie

 

Proč potřebujete marketingovou strategii od Fordigy

Komplexní přístup
Naše marketingová strategie zahrnuje všechny aspekty marketingového mixu a zohledňuje jednotlivé kanály a taktiky pro dosažení vašich cílů.
Cílení a segmentace
Strategie vám pomůže lépe rozumět vašemu cílovému trhu a umožní vám cílit na správné skupiny zákazníků s příslušnými marketingovými taktikami.
Podpora prodeje
Efektivní marketingová strategie může výrazně podporovat prodej tím, že využívá optimální mix marketingových kanálů a taktik pro dosažení nejvyššího návratu investic (ROI).
Personalizace
Strategie umožňuje personalizovat komunikaci se zákazníky napříč různými kanály a tím zvyšovat jejich angažovanost a loajalitu.
Budování databáze zákazníků
Marketingová strategie zahrnuje taktiky pro sběr a správu kontaktů na potenciální a stávající zákazníky.
Budování vztahů se zákazníky
Marketingová strategie zahrnuje metody pro posilování vztahů se stávajícími zákazníky a zvyšování jejich loajality.
Multikanálový přístup
Strategie zahrnuje koordinaci různých marketingových kanálů pro dosažení co nejlepších výsledků.
Posilování značky
Marketingová strategie je klíčová pro budování a posilování povědomí o značce a její pozice na trhu.
Komunikace
Strategie zahrnuje plán pro efektivní komunikaci s různými skupinami stakeholderů - zákazníky, zaměstnanci, partnery atd.
Optimalizace nákladů
Dobře navržená marketingová strategie pomáhá optimalizovat náklady na marketing tím, že využívá nejefektivnější kanály a taktiky.

"Pouštět se do projektu bez jasné strategie je jako vydat se na Mount Everest v žabkách."

Ondřej Pešák

Head of Marketing & Strategy
Ondřej Pešák

Průběh spolupráce

Jak pracujeme na marketingové strategii

1

Revize aktuálního stavu

Zrevidujeme stav a potenciál vašeho stávajícího marketingového plánu. Podíváme se na plánované a alokované rozpočty a vybrané kanály, komunikační plán, share of voice, pozici na trhu a další metriky.

2

Poznání

V rámci workshopu se pokusíme poznat kompletně vás jako společnost. Jak komunikujete, co prodáváte, jaké jsou vaše výhody na trhu a také poznáváme vaše zákazníky, abychom věděli, co na ně funguje.

3

Obsahový plán

Díky analytické práci na stavu SEO vašeho projektu identifikujeme slabá místa v hledanost a navrhneme cesty k obsazení pozic pro vybrané kanály a media. 

4

Výkonnostní kanály

Pravděpodobně jsou místa, kde neinzerujete, ale měli byste. Stejně tak je možné, že inzerujete tak, kde to smysl nemá, nebo využíváte nevhodnou formu. Z vašich dat definujeme Customer Life Cycle Value, nastavíme strategii k pokrytí výkonnostní inzerce, definujeme cíle a KPI. 

5

Komunikace vaší značky

Sesbíráme a zrevidujeme komunikaci na všech úrovních, zrevidujeme a nastavíme jednotnou tonalitu pro každý segment, aktualizujeme konkurenční výhody vyplývající z analýz, nastavíme frekvenci a konkrétní obsahový plán.

6

Sociální sítě

Ty projdou komplexním auditem a připravíme vám jak komunikační strategii přímo pro social media, tak výkonnostní strategii. Jak prezentovat jednotlivé nabídky, branding doprovodných vizuálů a podobně.

7

Vyhodnocení

Doporučíme vám a zároveň nastavíme vhodné metriky ke sledování, zajistíme automatizovaný přísun dat a přehled o výkonu. Uvidíte přesně jak si vede který kanál, i jak se daří projektu jako celku. Vše komunikujeme i na pravidelných schůzkách.

Nástroje
Semrush GSC Google Ads Meta BM Ecomail

Dílčí služby

Jsme odborníci na marketingové strategie

Metodicky, srozumitelně a efektivně vás provedeme všemi částmi marketingové strategie

Poznání cílových zákazníků
Audity komunikačních a inzertních kanálů
Analýza trhu a konkurence
Nalezení a zavedení konkurenčních výhod
Výběr vhodných nástrojů a platforem
Brandová identita
Řešení všech komunikačních touchpointů
Rozpočtování a plánování
Evaluace nákladů a zisku
Školení pro každodenní využití strategie

 
arrow icon