Význam marketingové analýzy v e-commerce

Marketingová strategie
Lenka Stehlíková
Lenka Stehlíková 13.12.2023 | 4 min
Marketingová analýza je v dnešní dynamické době nezbytným nástrojem k pochopení potřeb trhu i cílové skupiny. Jak důkladně provést marketingovou analýzu, abyste porozuměli svému cílovému segmentu, a využili tyto informace ve svůj prospěch?
Význam marketingové analýzy v e-commerce
V dnešním rychlém a neustále se vyvíjejícím digitálním prostředí je pro úspěch téměř každé firmy zásadní mít pevnou strategii pro využití onlinu. S rozmachem nakupování na e-shopech a rostoucí konkurencí snad ve všech odvětvích se pro podnikatele a majitele firem stalo důležitějším než kdy dříve, aby důkladně porozuměli svému segmentu a především cílové skupině. A zde právě přichází ke slovu marketingová analýza.

Prováděním důkladné marketingové analýzy můžete získat cenné poznatky o chování spotřebitelů, trendech na trhu a strategiích konkurence, což vám v konečném důsledku může pomoci činit informovaná rozhodnutí a vést svou obchodní strategii k úspěchu.

Pochopení chování spotřebitelů

Jedním z klíčových přínosů marketingové analýzy v e-commerce je získání hlubokého porozumění chování spotřebitelů. S využitím nástrojů, jako je Google Analytics, můžete sledovat a analyzovat interakce zákazníků se svými webovými stránkami, sociálními médii a reklamami, a získat tak přehled o tom, které produkty jsou oblíbené, co vede ke konverzím a s jakými bolestivými problémy se zákazníci mohou potýkat. Tato cenná data lze využít k přizpůsobení marketingových kampaní, zlepšení uživatelské zkušenosti a v konečném důsledku ke zvýšení prodejů.
"Pochopení zákazníka je i v elektronickém obchodování klíčem k úspěchu. Díky množství dat, která jsou dnes k dispozici, mají firmy možnost skutečně porozumět svému publiku a přizpůsobit svou strategii elektronického obchodování jeho potřebám," říká Jeff Bullas, přední mezinárodní odborník na digitální marketing.

Identifikace trendů na trhu

Tržní trendy v odvětví elektronického obchodování se neustále mění a firmy musí být neustále v obraze, aby si udržely konkurenceschopnost. Prostřednictvím marketingové analýzy můžete rovněž identifikovat nové trendy, jako jsou nové kategorie produktů, změny v preferencích zákazníků nebo posuny v nákupním chování. Tím, že budete mít o těchto trendech přehled, máte možnost přizpůsobit svou strategii tak, abyste využili nových příležitostí a zůstali v očích svých zákazníků relevantními hráči.

Analýza konkurence

Dalším kritickým aspektem marketingové analýzy pro úspěšnou obchodní strategii elektronického obchodu je provedení důkladné analýzy konkurence. Sledováním strategií a výkonnosti konkurentů získáte cenné poznatky o tom, co na trhu dobře funguje a kde mohou být mezery nebo slabiny, které lze využít. Tyto informace o konkurenci mohou být podkladem pro nastavení cenových hladin, umístění produktů a marketingové taktiky, což vám v konečném důsledku pomůže získat konkurenční výhodu.

Informované rozhodování

Cílem marketingové analýzy pro úspěšnou e-commerce strategii je v konečném důsledku cesta k informovanému rozhodování. Využitím dat a poznatků budete přijímat strategická rozhodnutí o sortimentu, cenách, marketingových kanálech i taktikách pro získávání zákazníků. Tato rozhodnutí mohou významně ovlivnit úspěch podnikání v oblasti B2B i B2C. A proto je marketingová analýza pro podnikatele a majitele e-shopů nepostradatelným nástrojem.

Dlužno také podotknout, že význam marketingové analýzy pro strategii elektronického obchodu není třeba zásadně přeceňovat. Získáním hlubokého porozumění chování spotřebitelů, identifikací tržních trendů, provedením analýzy konkurence a řízením informovaného rozhodování si můžete zajistit úspěch v rychlém a konkurenčním prostředí elektronického obchodu.Ovšem v konečném důsledku jde stejně jen o kupecké počty a chytré manažery.

Zdroj citace: Jeff Bullas, ""5 New Trends in E-Commerce Marketing"," Jeffbullas.com."
Lenka Stehlíková

Lenka Stehlíková

Cenové srovnávače, feedy a automatizace. To je pro Lenku skvělá společnost, ve které je nejštastnější. Lenka má dar do hloubky pochopit produktové portfolio a zamyslet se nad chováním zákazníků. Proto rychle zjistí, co je na vašem projektu důležité a za čím je potřeba jít. Svůj volný čas nejraději tráví na zahradě.

Držte krok s trendy digitálního marketingu

Pravidelný přísun znalostí, tipů a sem tam i akcí přímo ve vaší schránce.

arrow icon