Konkurenční analýza pro e-shopy: Co, proč a jak to dělat

Byznysová strategie
Jan Horák
Jan Horák 11.12.2023 | 5 min
Pokud provozujete e-shop, jistě víte, jak je důležité sledovat, co a jak dělají vaši konkurenti. Ale víte také, jak to udělat správně? A víte, jak využít informace o vašich konkurentech k vylepšení vaší celkové online prezence? V tomto článku vám poradíme, jak provádět efektivní konkurenční analýzu, která vám pomůže zvýšit vaši konkurenceschopnost a ziskovost.
Konkurenční analýza pro e-shopy: Co, proč a jak to dělat
Pokud provozujete e-shop, jistě víte, jak je důležité sledovat, co a jak dělají vaši konkurenti. Nejde jen o to, abyste měli přehled o jejich cenách, produktech, marketingu nebo zákaznické péči. Jde také o to, abyste odhalili jejich silné a slabé stránky, využili jejich chyby či se inspirovali. Především abyste se odlišili a nabídli zákazníkům něco navíc. 

Ale jak to udělat správně? Jak získat relevantní a aktuální informace o vašich konkurentech? Jak je analyzovat a využít k vylepšení vašeho e-shopu? A jak se vyhnout tomu, abyste se stali pouhou kopií vašich konkurentů? 

V tomto článku vám poradíme, jak provádět efektivní konkurenční analýzu, která vám pomůže zvýšit vaši konkurenceschopnost a ziskovost. 

Co je konkurenční analýza a proč ji dělat? 

Konkurenční analýza je proces, při kterém identifikujete, kdo jsou vaši konkurenti, co dělají, jak to dělají, jaký je jejich výkon a jaký je jejich vliv na vaše podnikání. 

Cílem konkurenční analýzy je zjistit: 
  • Kdo jsou vaši přímí a nepřímí konkurenti, tj. ti, kteří nabízejí stejné nebo podobné produkty nebo služby jako vy, nebo ti, kteří uspokojují stejné nebo podobné potřeby vašich zákazníků. Jaká je jejich tržní pozice, tj. jak jsou velcí, jakou mají reputaci, jaký mají tržní podíl, jak jsou viditelní, jak jsou loajální jejich zákazníci, jak jsou inovativní, atd.
  • Jaká je jejich obchodní strategie, tj. jaké jsou jejich cíle, jaké jsou jejich cílové skupiny, jaké jsou jejich jedinečné nabídky, jaké jsou jejich cenové strategie, jaké jsou jejich distribuční kanály, jaké jsou jejich marketingové aktivity, atd.
  • Jaká je jejich výkonnost, tj. jaké jsou jejich finanční výsledky, jaké jsou jejich silné a slabé stránky, jaké jsou jejich příležitosti a hrozby, atd. 

Dělat konkurenční analýzu je důležité, protože vám to pomůže: 
  • Získat hlubší porozumění trhu, na kterém působíte, a zákazníkům, na které cílíte. Identifikovat mezery na trhu, které můžete zaplnit svou službou či produktem. Najít inspiraci a nápady, jak vylepšit vaše produkty, služby, marketing, zákaznickou péči, atd. Odlišit se od konkurence a vytvořit unikátní zážitek pro vaše zákazníky.
  • Předvídat a reagovat na změny na trhu a v chování zákazníků.
  • Zvýšit vaši konkurenceschopnost a ziskovost.

Jak provádět konkurenční analýzu? 

Provést konkurenční analýzu není složité, ale vyžaduje to čas, trpělivost a systematický přístup. Zde je několik kroků, které byste měli dodržet: 

1. Definujte svůj trh a cílové skupiny. Nejprve musíte určit, na jakém trhu působíte, kdo jsou vaši potenciální a stávající zákazníci, jaké jsou jejich potřeby, preference, motivace, chování, atd. To vám pomůže lépe pochopit, kdo jsou vaši konkurenti a jak s nimi soutěžíte. 

2. Identifikujte své konkurenty. Poté musíte zjistit, kdo jsou vaši přímí a nepřímí konkurenti, tj. ti, kteří nabízejí stejné nebo podobné produkty nebo služby jako vy, nebo ti, kteří uspokojují stejné nebo podobné potřeby vašich zákazníků. Můžete použít různé zdroje, jako jsou internetové vyhledávače, sociální média, recenze, průzkumy, databáze, atd., abyste získali co nejvíce informací o vašich konkurentech. 

3. Vyberte své hlavní konkurenty. Nemůžete analyzovat všechny vaše konkurenty, protože by to bylo příliš časově náročné a neefektivní. Musíte si vybrat ty, kteří jsou pro vás nejrelevantnější, tj. ti, kteří mají největší vliv na vaše podnikání, ti, kteří jsou nejvíce podobní vám, nebo ti, kteří jsou nejvíce odlišní od vás. Obvykle se doporučuje vybrat si 3 až 5 hlavních konkurentů, kteří budou předmětem vaší analýzy. 

4. Shromážděte informace o svých konkurentech. Nyní musíte získat co nejvíce informací o vašich hlavních konkurentech, které se týkají jejich tržní pozice, obchodní strategie a výkonnosti. Můžete použít různé metody, jako jsou pozorování, rozhovory, dotazníky, mystery shopping, analýza webu, analýza sociálních sítí, analýza obsahu, analýza klíčových slov, analýza zpětných odkazů, analýza recenzí, analýza finančních výkazů, atd., abyste získali co nejvíce kvalitních a kvantitativních dat o vašich konkurentech. 

5. Analyzujte informace o svých konkurentech. Poté musíte analyzovat data, která jste shromáždili, a vyvodit z nich závěry, které se týkají jejich silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, výhod a nevýhod, atd. Můžete použít různé nástroje, jako jsou SWOT analýza, Porterova analýza pěti sil, analýza hodnotového řetězce, analýza nákladů a přínosů, analýza návratnosti investic, atd., abyste porovnali silné a slabé stránky a dokázali najít skulinu, do které se vsunete. 

6. Vytvořte strategii na základě svých zjištění. Po provedení analýzy byste měli být schopni vytvořit strategii, která vám umožní získat konkurenční výhodu. Zvažte, jak můžete využít svých silných stránek a příležitostí, jak se můžete vyhnout nebo minimalizovat své slabé stránky a hrozby, a jak můžete využít své konkurenční výhody. Vaše strategie může zahrnovat různé taktiky, jako je například změna cen (i zdražení), vylepšení produktů nebo služeb, cílení na nové segmenty trhu, rozšíření do nových geografických oblastí, zvýšení marketingových a prodejních aktivit, atd. 

7. Monitorujte a upravujte svou analýzu a strategii. Sledování konkurence je dynamický proces, takže musíte pravidelně monitorovat a aktualizovat svou analýzu a strategii, aby odpovídaly měnícím se podmínkám a trendům trhu. Měli byste sledovat jak změny ve vašem konkurenčním prostředí, tak změny v chování a potřebách vašich zákazníků. Může to zahrnovat sledování nových produktů nebo služeb, které vaši konkurenti uvedli na trh, změny v jejich cenách, marketingových a prodejních taktikách, obchodních strategiích, finanční situaci, atd. Kromě toho byste měli pravidelně vyhodnocovat a upravovat svou strategii, abyste se ujistili, že je stále efektivní a že vám umožňuje dosáhnout vašich obchodních cílů.

Jak často dělat konkurenční analýzu? 

Konkurenční analýza není jednorázová záležitost, ale kontinuální proces. Trh se neustále mění, stejně jako vaši konkurenti a zákazníci. Proto byste měli pravidelně aktualizovat a revidovat vaši konkurenční analýzu, abyste byli vždy v obraze a připraveni na nové výzvy a příležitosti. 

Frekvence, s jakou byste měli dělat konkurenční analýzu, závisí na různých faktorech, jako jsou:
  • Velikost a dynamika vašeho trhu. Čím větší a rychleji se mění váš trh, tím častěji byste měli sledovat a analyzovat vaši konkurenci.
  • Počet a diverzita vašich konkurentů. Čím více a rozmanitějších konkurentů máte, tím častěji byste měli zjišťovat, co a jak dělají, a jak to ovlivňuje vaše podnikání.
  • Stupeň a povaha vaší konkurence. Čím intenzivnější a agresivnější je vaše konkurence, tím častěji byste měli být na pozoru a reagovat na jejich kroky a strategie.
  • Vaše obchodní cíle a plány. Čím ambicióznější a specifičtější jsou vaše obchodní cíle a plány, tím častěji byste měli porovnávat vaši výkonnost a postavení s vašimi konkurenty.

Obecně se doporučuje, u velkých společností - primárně výrobců, dělat konkurenční analýzu alespoň jednou za čtvrtletí, pokud ne častěji. Můžete si také nastavit systém sledování a upozorňování, který vám pomůže zachytit a vyhodnotit důležité změny a události, které se týkají vašich konkurentů. 

Závěrem

Konkurenční analýza je klíčovým nástrojem pro každého, kdo provozuje e-shop. Pomáhá vám pochopit, co a jak dělají vaši konkurenti, jaký je jejich vliv na vaše podnikání, a jak se můžete odlišit a překonat je. 

Provést konkurenční analýzu není složité, ale vyžaduje to čas, trpělivost a systematický přístup. Musíte si určit svůj trh a cílové skupiny, identifikovat a vybrat své hlavní konkurenty, shromáždit a analyzovat informace o nich, a využít je k vylepšení vašeho e-shopu. 

Konkurenční analýza není jednorázová záležitost, ale kontinuální proces. Musíte průběžně měřit, analyzovat a kriticky se zamýšlet nad tím, co zjistíte. Konkurenční analýza z roku 2019 bude mít jen hrstku relevatních dat. 

Pokud ještě nevíte jak na to, neváhejte zavolat a rádi vám analýzu provedeme. 
Jan Horák

Jan Horák

Honza je account manažer, projekťák a stratég v jednom. Co vymyslí, to dotáhne do konce. Jaký je pohodář, o to větší je paličák, pro kterého neexistuje slovo Nejde. Při práci s ním oceníte jeho klid, asertivitu a konstruktivní přístup za všech okolností. Ve volném čase vždycky stihne rodinu, cestování, sport i půllitr točeného.

Držte krok s trendy digitálního marketingu

Pravidelný přísun znalostí, tipů a sem tam i akcí přímo ve vaší schránce.

arrow icon