​SWOT, RACE, AIDA nebo radši STDC?

Marketingová strategie
Lenka Stehlíková
Lenka Stehlíková 29.12.2023 | 4 min
V dynamickém světě digitálního marketingu je klíčem k úspěchu pochopení a správné využití efektivních frameworků. Jaký framework byste měli zvolit, aby vaše marketingové strategie rezonovaly s vašimi cílovými skupinami a přinesly vám konkurenční výhodu?
​SWOT, RACE, AIDA nebo radši STDC?
V digitálním marketingu je klíčové mít jasný rámec pro pochopení, jak se zákazníci zapojují a interagují s vaší značkou. Každý framework nabízí jedinečný pohled na marketingové procesy, od identifikace cílového publika po udržení dlouhodobých vztahů s klienty.

Model SEE, THINK, DO, CARE

Je jedním z velmi efektivních frameworků, který nabízí komplexní pohled na celý nákupní proces. Tento model, jehož tvůrcem je Avinash Kaushik, pomáhá marketérům lépe porozumět zákazníkově cestě od prvního setkání se značkou až po loajalitu.

See (Vidět):
První fáze, See, se zaměřuje na zákazníky, kteří teprve začínají objevovat vaši značku. Cílem je zaujmout a přitáhnout pozornost. Obsah by měl být osvěžující, atraktivní a zaměřený na širokou cílovou skupinu. Tato fáze zahrnuje SEO optimalizaci, sociální média a další metody zvýšení povědomí.

Think (Přemýšlet):
V této fázi zákazníci začínají aktivněji zkoumat a přemýšlet o svých potřebách. Cílem je poskytnout relevantní informace a budovat důvěru. Obsah by měl být informativní a odpovídat na otázky potenciálních zákazníků. To může zahrnovat blogové články, videa s návody a recenze.

Do (Jednat):
Když zákazníci přecházejí do fáze "Do", jsou připraveni na konverzi. Tato fáze se zaměřuje na přeměnu zájmu v akci, ať už to znamená nákup produktu, odběr newsletteru nebo registraci. Webové stránky by měly být optimalizované pro jednoduchý a intuitivní proces konverze.

Care (Starat se):
Starost o zákazníky po provedení akce je klíčová pro udržení loajality. V této fázi jde o poskytování podpory, udržování komunikace a vytváření pozitivních zkušeností. Zákazníci, kteří se cítí oceňováni a podporováni i po nákupu, jsou více nakloněni zůstat vašimi věrnými zákazníky.

Pomocí modelu "See, Think, Do, Care" získávají marketéři komplexní přehled o celém zákaznickém zážitku. Adaptace obsahu a strategií podle každé fáze pomáhá efektivněji oslovit cílovou skupinu a poskytnout jim hodnotu, kterou hledají. Tímto způsobem může být digitální marketing nejen účinný, ale i udržitelný v dlouhodobém horizontu.

Existuje mnoho různých typů frameworků používaných v různých oblastech, včetně digitálního marketingu. Zde jsou některé další běžně používané frameworky, se kterými se můžete v prezentacích digitálních agentur setkat:

AIDA (Pozornost, Zájem, Přání, Akce)

Tento framework se zaměřuje na procesy, které vedou k nákupnímu rozhodnutí zákazníka. Začíná získáním pozornosti, pokračuje zájmem a přáním a končí žádostí o akci.

Pozornost (Attention): Fáze, kde se snažíte přitáhnout pozornost potenciálních zákazníků.
Zájem (Interest): Nabídněte něco, co udrží jejich zájem a přiměje je věnovat pozornost.
Přání (Desire): Vytvořte v zákaznících přání nebo potřebu spojenou s vaším produktem nebo službou.
Akce (Action): Zákazník podniká krok, který je výsledkem celého procesu, například nákup nebo registrace.

RACE (Dosah, Akvizice, Konverze, Udržení)

Tento framework nabízí strukturu pro plánování a správu digitálních marketingových aktivit v každé fázi zákaznické cesty. Zahrnuje zapojení, získání, konverzi a udržení.

Dosah (Reach): Dosáhněte co největšího množství potenciálních zákazníků.
Akvizice (Act): Získání zájmu a následné interakce s návštěvníky webu nebo sociálními sítěmi.
Konverze (Convert): Přeměna návštěvníků na zákazníky nebo jinou požadovanou akci.
Udržení (Engage): Udržení a posílení vztahu s existujícími zákazníky.

SWOT Analýza

I když to není přímo marketingový framework, SWOT analýza pomáhá firmám identifikovat a porozumět jejich vnitřním silám a slabostem a vnějším příležitostem a hrozbám, což je klíčový krok v strategickém plánování marketingu.

Silné stránky (Strengths): Identifikace vnitřních pozitivních prvků organizace.
Slabé stránky (Weaknesses): Identifikace vnitřních negativních prvků organizace.
Příležitosti (Opportunities): Identifikace vnějších faktorů, které mohou být pro organizaci příležitostí.
Hrozby (Threats): Identifikace vnějších faktorů, které mohou představovat hrozbu pro organizaci.

STP (Segmentace, Cílení, Pozicionování)

Tento framework je často používán k vytvoření cílených marketingových kampaní. Začíná segmentací trhu, následuje cílování konkrétních segmentů a končí pozicionováním značky ve vztahu k těmto segmentům.

4P (Product, Price, Place, Promotion)

Klasický marketingový mix obsahující čtyři klíčové prvky, které ovlivňují zákaznický nákupní rozhodovací proces: produkt, cena, distribuce a propagace.

7P (Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical evidence)

Rozšířený marketingový mix, který zahrnuje i další tři prvky: lidé, procesy a fyzické důkazy, čímž reflektuje rozšířený pohled na marketing v servisních odvětvích.

Lean Canvas

Inspirací pro digitální podnikatele, tento framework je zjednodušenou verzí tradičního obchodního plánu a poskytuje strukturovaný přehled o klíčových aspektech podnikání.

McKinsey 7S Model

Tento model se často používá při hodnocení a změně firemní kultury a struktury. Obsahuje sedm prvků, které začínají na písmeno "S" - struktura, strategie, systémy, spolupracovníci, dovednosti, sdílené hodnoty a styl vedení.

PESTLE Analýza

Tento rámec se používá k analýze vnějšího prostředí firmy, zohledňující politické, ekonomické, sociální, technologické, právní a ekologické faktory.

Závěrem

Těchto frameworků je mnoho, a jejich vhodnost závisí na konkrétním kontextu a cílech organizace. Výběr správného marketingového frameworku je klíčový pro úspěch v digitálním prostředí. Ať už se rozhodnete pro klasiku jako AIDA a SWOT nebo modernější přístupy jako STDC a RACE, důležité je pochopit, jak každý z nich může přispět k vašim specifickým cílům a potřebám. Model "See, Think, Do, Care" nabízí jedinečný pohled na celý nákupní proces, zatímco ostatní frameworky poskytují různé perspektivy na jednotlivé aspekty marketingové strategie. Pamatujte, že úspěšný marketing vyžaduje neustálé přizpůsobování a inovace.
Lenka Stehlíková

Lenka Stehlíková

Cenové srovnávače, feedy a automatizace. To je pro Lenku skvělá společnost, ve které je nejštastnější. Lenka má dar do hloubky pochopit produktové portfolio a zamyslet se nad chováním zákazníků. Proto rychle zjistí, co je na vašem projektu důležité a za čím je potřeba jít. Svůj volný čas nejraději tráví na zahradě.

Držte krok s trendy digitálního marketingu

Pravidelný přísun znalostí, tipů a sem tam i akcí přímo ve vaší schránce.

arrow icon