Programmatic (RTB)

Tento druh reklamy, známý také jako real-time bidding (RTB), je automatizovaná metoda nákupu a prodeje digitální reklamní plochy v reálném čase. Je to způsob, jak můžete velmi výhodně zobrazit vaši značku statisícům lidí. Pomůžeme vám tento nástroj zavést a využít.

Programmatic

 

Proč zařadit Programmatic do marketingové strategie?

Velmi přesné a úzké cílení
Díky využití rozsáhlých datových sad a algoritmů je možné identifikovat specifické demografické údaje, zájmy, chování a jiné charakteristiky uživatelů. Tímto způsobem můžete efektivně oslovovat pouze ty uživatele, kteří jsou pravděpodobně nejvhodnější pro váš produkt nebo službu.
Maximální vizibilita
Programmatic reklama vám umožňuje cílení na maximální viditelnost vašich bannerů, což pomáhá maximalizovat dosah a účinnost reklamní kampaně.
Kontrola nad frekvencí zobrazení
Programmatic reklama umožňuje inzerentům pečlivou kontrolu nad frekvencí zobrazení svých reklam u jednotlivých uživatelů. To je důležité pro zabránění příliš častému zobrazení reklamy stejnému uživateli, což by mohlo vést k únose reklamou nebo ztrátě zájmu. Omezování frekvence zobrazení pomáhá udržovat vaši reklamu efektivní a zajímavou pro uživatele.
Využití pokročilých formátů reklam
Programmatic reklama podporuje různé formáty reklamy a můžete si vybrat ten nejvhodnější formát, který nejlépe osloví vaše cílové publikum atraktivním způsobem.
Zásah cílové skupiny efektivním způsobem
Díky přesnému cílení a optimalizaci kampaní v reálném čase můžete představit své produkty lidem, kteří mají největší pravděpodobnost zájmu a uskutečnění nákupu. Tímto způsobem se zvyšuje efektivita investic do reklamy a dosahujete lepších výsledků.
Budování povědomí a důvěryhodnosti
Opakované zobrazení relevantních reklam může posílit povědomí o vaší značce u uživatelů a pomoci vytvořit pozitivní asociace. Díky programmatic reklamě můžete představit svou značku v širokém spektru digitálních kanálů.

"Každá značka hledá cestu, jak se co nejlevněji ukázat co nejvíce lidem. Právě proto může být programmatic tak zajímavým kanálem pro budování značky."

Petr Miklošík

Online Marketing Specialist
Petr Miklošík
Nástroje
Adform Adobe advertising cloud Smartyads Amobee Criteo

Průběh spolupráce

Jak nastavujeme, měříme a vyhodnocujeme

1

Úvodní seznámení a určení marketingových cílů

Na začátku spolupráce se setkáme, abychom lépe porozuměli vašim potřebám a marketingovým cílům.

2

Příprava strategie

Zanalyzujeme cílovou skupinu, vybereme vhodné reklamní kanály a připravíme individuální strategii tak, aby co nejlépe odpovídala vašim potřebám a dosáhla očekávaných výsledků.

3

Implementace Adformu včetně kompletního měření

Nastavíme váš účet a vytvoříme reklamní kreativy. Zároveň zajistíme kompletní měření výkonu kampaní a nastavíme sledování klíčových ukazatelů výkonu (KPI).

4

Nastavení kampaní a průběžná optimalizace

Po implementaci začneme s nastavením a spuštěním vašich programmatic kampaní. Sledujeme výkon reklamy, provádíme průběžnou optimalizaci, abychom dosáhli nejlepších výsledků.

5

Vyhodnocování a reporting

Průběžně vyhodnocujeme výsledky kampaní a poskytujeme vám pravidelné reporty. Zpracováváme data z měření, analyzujeme KPI a poskytujeme přehled o dosažených výsledcích. Na základě těchto informací společně diskutujeme o dalších krocích a případných úpravách strategie.

Dílčí služby

Jsme odborníci na programmatic

Efektivně pracovat s Programmatic platformami není jednoduché. Základem každé takové kampaně je analytika a strategie, bez těch nebudou kampaně nikdy profitabilní.

Příprava kvalitní strategie
Pomoc s budováním brandu
Audit stávajících kampaní
Implementace Adformu
Kompletní nastavení včetně měření
Připrava grafických podkladů ke kampaním
Plánování kampaní a následná realizace
Vyhodnocení kampaní a následná optimalizace

Články

Více informací o programmatic
od našich odborníků
arrow icon