Obsahový (content) marketing

Existují značky, které na obsahu vyrostly až do lídrů na trhu. Jak toho dosáhly? A jak dosáhnout téhož? To a ještě víc naučíme vás i vaše lidi.

Obsahový marketing

Proč obsahový marketing

Proč zařadit obsahový marketing do vaší strategie

Zaujetí potenciálních zákazníků
Obsahový marketing vám umožňuje zaujmout pozornost potenciálních zákazníků prostřednictvím zajímavého a relevantního obsahu. Pokud jim poskytnete užitečné informace nebo odpovíte na jejich otázky, zvýšíte pravděpodobnost, že si udržíte jejich pozornost a přitáhnete je k vaší značce.
Posílení loajálnosti stávajících zákazníků
Kvalitní obsah vám umožňuje udržovat a posilovat vztahy se stávajícími zákazníky. Poskytování užitečných informací, tipů, návodů a inspirace jim pomáhá využít plný potenciál vašich produktů a služeb, čímž zvyšuje jejich spokojenost a věrnost.
Budování komunity
Když sdílíte cenný obsah, který oslovuje vaši cílovou skupinu, vytváříte prostředí, ve kterém lidé mohou diskutovat, sdílet své zkušenosti a navazovat vztahy s ostatními, kteří mají podobné zájmy. To přispívá k posílení vazeb se zákazníky a vytváří si silnější pouto k vaší značce.
Posílení důvěry
Pokud je váš obsah zdrojem spolehlivých informací, lidé začnou vaši značku vnímat  jako autoritu ve svém oboru. Tím se zvyšuje jejich důvěra ve váš produkt nebo službu a zvýšíte pravděpodobnost, že nakoupí právě u vás.
Budování brandu
Obsahový marketing je vynikajícím nástrojem pro budování silného a rozpoznatelného brandu. Kvalitní obsah vám umožňuje komunikovat s lidmi na emocionální úrovni, posilovat jejich vazbu k vaší značce a vytvářet pozitivní zkušenosti spojené s vaším jménem.
Podpora prodeje
Kvalitní obsah může osvětlit výhody a použití vašich produktů či služeb, přesvědčit potenciální zákazníky o jejich hodnotě a pomoci jim porozumět, jak mohou tyto produkty nebo služby řešit jejich potřeby a problémy.
Snížení nákladů za placenou reklamu
S využitím obsahového marketingu můžete snížit závislost na placené reklamě. Namísto toho, abyste investovali peníze do reklamních kampaní, můžete vytvářet cenný obsah, který zákazníci ocení a sami s ním interagují.

"Většina obsahu od prodejců zákazníky vůbec nezajímá. Je tedy zbytečné dělat obsah? Naopak. Jen je potřeba ho dělat s ohledem na skutečné potřeby zákazníků."

Ondřej Pešák

Head of Strategy
Ondřej Pešák

Průběh spolupráce

Jak tvoříme obsah

1

Úvodní seznámení

Jako první krok se seznámíme s vaší značkou, potřebami a cíli, kterých byste chtěli dosáhnout prostřednictvím obsahového marketingu.

2

Obsahový audit

Provedeme analýzu vašeho stávajícího obsahu, zhodnotíme jeho kvalitu, relevantnost a efektivitu. Identifikujeme silné a slabé stránky a navrhneme zlepšení pro dosažení vašich cílů.

3

Analýza konkurence

Podíváme se na zoubek obsahu vaší konkurence. Zjistíme, jakým způsobem se prezentují, jaká témata pokrývají a jakou odezvu mají od svého publika.

4

Sběr dat

Provedeme další výzkum a sběr dat, abychom lépe porozuměli vaší cílové skupině. Zanalyzujeme chování a preference publika, klíčová slova a trendy v oboru, které nám poskytnou podklady pro strategické rozhodnutí při tvorbě obsahu.

5

Tvorba obsahové strategie

Na základě získaných dat vytvoříme individuální strategii pro dosažení stanovených cílů.

6

Tvorba publikačního plánu

Sestavíme publikační plán, doporučíme frekvenci publikování a specifikujeme obsah pro jednotlivé kanály, jako je blog sociální sítě, newslettery apod.

7

Tvorba obsahu

V této fázi se zaměřujeme na aktivní tvorbu obsahu dle obsahové strategie. Vytváříme kvalitní a relevantní obsah, který oslovuje vaši cílovou skupinu.

8

Vyhodnocování a reporting

Sledujeme výkon obsahu, interakce publika a další metriky. Na základě těchto dat dále přizpůsobujeme strategii.

Dílčí služby

Jsme odborníci na obsahový marketing

Tvorba kvalitního obsahu vám pomůže budovat důvěru u vašich zákazníků a edukovat je, tak aby věděli, že u vás nakoupí to nejlepší.

Obsahová strategie
Zákaznický výzkum
Správa sociálních sítí
Budování brandu
Obsah na firemní blog
Obsah pro váš web
Textace newsletteru
Grafické vizuály od bannerů až po videoreklamu
Textace reklamních inzerátů, bannerů
Školení a konzultace

Články

Více informací o obsahovém marketingu
od našich odborníků
arrow icon