Pohled do fascinujícího vývoje (digitálního) marketingu

E-commerce
Lenka Stehlíková
Lenka Stehlíková 02.01.2024 | 5 min
Od vyřezávaných zpráv po éru internetu, sociálních médií a sofistikované strategie. S výhodami i nevýhodami, digitální marketing formuje moderní podnikání a vyžaduje neustálou adaptaci k novým trendům a technologiím. Zjistěte, jak se marketing vyvíjel a jaké aspekty jsou pro jeho současnou podobu nejdůležitější.
Pohled do fascinujícího vývoje (digitálního) marketingu

První otřes světem marketingu

Obor, jehož kořeny sahají do starověkého Egypta. V této éře, kde masová komunikace byla neznámým pojmem, se obchodníci a řemeslníci spoléhali na vyřezávané a malované zprávy pro propagaci svých produktů. Tato primitivní, avšak klíčová forma marketingu, předznamenala revoluční změny, které měly přijít.

S příchodem průmyslové revoluce došlo k zásadnímu posunu. Hromadná produkce vytvořila potřebu pro efektivnější marketingové strategie, což vedlo k vzniku moderního marketingu. Tiskové inzeráty v novinách a plakáty se staly běžnými nástroji propagace.

V 20. století pak digitální marketing dosáhl nových výšin s vynálezem rádia a televize. Tyto média umožnila firmám dosáhnout širšího publika a vytvářet emotivní a zapamatovatelné reklamní kampaně.

Internet mění fungování světa

S příchodem internetu a sociálních médií se digitální marketing transformoval. Termín "digitální marketing" byl poprvé použit v 90. letech, což znamenalo počátek éry, kdy se marketing přesouval do online prostředí. Roku 1993 byl zveřejněn první klikatelný banner, což představovalo průlom v online reklamě (byli jste už na světe?), a s tím i vznik vyhledávačů jako Yahoo a Google, které přinesly optimalizaci pro vyhledávače (SEO). Zajímavostí je, že některé tehdy používané techniky, jako například keyword stuffing nebo nesmyslné prolinkování webů, jsou dnes považovány za neetické a jsou zakázané.

V novém tisíciletí došlo k expanzi internetu, se zavedením významných platforem jako LinkedIn, WordPress a Facebook. Zajímavým faktem je, že v roce 2000 byl populární marketing prostřednictvím SMS zpráv. Období 2010-2020 bylo definováno rozmachem smartphonů a tabletů, což přineslo nové výzvy pro digitální marketing. Začal se prosazovat responzivní webdesign, reklamy v mobilních aplikacích a objevili se první influenceři. Firmy začaly investovat více do reklam na sociálních sítích.

Digitální marketing v roce 2024

Dnes je digitální marketing důležitější než kdy dříve. Jeho současná podoba zahrnuje sofistikované strategie zaměřené na cílení a individualizaci, monitorování a měření, zkrátka v našem žargonu klasický remarketing nebo retargeting, nebo třeba zpětnou vazbu od zákazníků. Díky těmto inovacím mohou marketéři lépe pochopit a reagovat na individuální potřeby zákazníků. Otázkou však zůstává, do jaké míry to dělají nebo do jakém míry to mají od klientů zadané. Digitální marketing je také neoddělitelnou součástí ekonomiky, jak dokládá fakt, že 96 % příjmů Googlu tvoří peníze z reklamního systému Google Ads. Významnou roli hraje i odvětví influencerů a bloggerů.

Nicméně digitální marketing má i své nevýhody. Internet může být stále některými uživateli považován za nedůvěryhodné médium a existuje riziko podvodů. Kromě toho není využívání internetu u všech demografických skupin stejně rozšířené, což může omezovat jeho efektivitu pro lokální podniky.

S ohledem na tuto komplexitu a neustálý vývoj digitálního marketingu je klíčové, aby marketéři byli flexibilní a schopní reagovat na aktuální situaci s maximální možnou efektivitou. V současné době se stále více prosazuje přiblížení k zákazníkovi prostřednictvím digital signage přímo v místě prodeje a zacílení reklamního sdělení na specifický okruh zákazníků.

Vzhledem k rychlému vývoji a neustálým inovacím v digitálním marketingu je pro firmy důležité spoléhat se na odborníky a neustále sledovat aktuální trendy a technologie, aby si udržely konkurenční výhodu. Digitální marketing dnes není jen o propagaci produktů nebo služeb online, ale o vytváření komplexních strategií, které zahrnují pochopení trhu, technologické inovace, personalizaci, obsahovou strategii a analýzu dat. Tyto strategie umožňují firmám vytvářet smysluplné a trvalé vztahy se zákazníky a úspěšně navigovat ve stále se měnícím digitálním prostředí.

Aspekty současného marketingu

Pro současnou podobu marketingu a jeho budoucí směřování jsou důležité tyto aspekty:
  • Cílení a individualizace: V digitálním marketingu je možné přesně cílit na skupiny zákazníků, což umožňuje lepší porozumění jejich individuálním potřebám a preferencím.
  • Monitorování a měření: Jednou z hlavních výhod digitálního marketingu je možnost měřit mnoho ukazatelů v reálném čase, což pomáhá optimalizovat marketingové strategie.
  • Remarketing / retargeting: Tato technika umožňuje opětovně oslovit potenciální zákazníky a je účinným způsobem, jak zvýšit konverze a zákaznickou angažovanost.
  • Zpětná vazba zákazníků: Internet umožňuje obousměrnou komunikaci mezi firmou a zákazníkem, což vede k lepšímu porozumění potřebám zákazníků a zvyšuje důraz na kvalitu služeb a výrobků.
  • Komplexnost: Digitální marketing nabízí širokou škálu nástrojů a metod pro oslovení potenciálních zákazníků.
  • Efektivita: Oproti tradičním marketingovým metodám nabízí online marketing levnější a efektivnější možnosti propagace.
  • Dostupnost: Internet je dostupný 24 hodin denně, což umožňuje neustálé oslovení potenciálních zákazníků.
  • Globální dopad: Digitální marketing má potenciál oslovit zákazníky po celém světě, což rozšiřuje trh a zvyšuje dosah firem.
Tyto aspekty ukazují na rozmanitost a hloubku digitálního marketingu, který se neustále vyvíjí a přizpůsobuje měnícímu se technologickému prostředí a spotřebitelským chováním.
Lenka Stehlíková

Lenka Stehlíková

Cenové srovnávače, feedy a automatizace. To je pro Lenku skvělá společnost, ve které je nejštastnější. Lenka má dar do hloubky pochopit produktové portfolio a zamyslet se nad chováním zákazníků. Proto rychle zjistí, co je na vašem projektu důležité a za čím je potřeba jít. Svůj volný čas nejraději tráví na zahradě.

Držte krok s trendy digitálního marketingu

Pravidelný přísun znalostí, tipů a sem tam i akcí přímo ve vaší schránce.

arrow icon