Základní SEO pojmy

Performance
Filip Szymanik
Filip Szymanik 16.05.2023 | 2 min
V momentě, kdy začnete řešit SEO (optimalizaci pro vyhledávače), začnete se setkávat s nejrůznějšími pojmy, kterým nemusíte zrovna rozumět. Připravili jsme si pro vás přehled těch nejčastěji používaných.
Základní SEO pojmy

Robots.txt

Soubor, který určuje robotům vyhledávačů, na které stránky vašeho webu můžou vstoupit a na které ne.

Sitemap.xml

Soubor, který předkládá vyhledávačům informace o všech stránkách, které chceme indexovat.

Opuštěné stránky (Orphan pages)

Stránky, které se nacházejí v sitemapě, ale nelze se k nim dostat přirozenou cestou při procházení webu.

Indexace stránek

Proces, který zajišťuje, aby se vaše stránka zobrazila ve výsledcích vyhledávání. Robot nejprve stránku prochází, poté, pokud mu přijde zajímavá, ji zařadí do své databáze (indexu). Následně při dotazu uživatele tuto stránku může nabídnout ve výsledcích vyhledávání.

Stavové kódy

  • 404 – stavový kód, který říká, že požadovaná stránka neexistuje.
  • 301 – kód, který sděluje, že se stránka trvale přesunula na jinou adresu.
  • 302 - kód, který sděluje, že se stránka přesunula na jinou adresu pouze dočasně.
  • 500 – tento kód oznamuje chybu serveru.

Canonical

Tento meta tag říká vyhledávačům, která verze stránky je nejdůležitější a měl by ji indexovat. Na webu se totiž můžou objevit duplicity nebo stránky s velmi podobným obsahem. Takový obsah vyhledávače neindexují. Aby si vyhledávač nemusel vybírat, kterou url má zařadit do indexu, je potřeba ji specifikovat. Pokud tag canonical odkazuje na sebe sama, říká se mu Self-Canonical.

Meta robots

Jedná se o tag, který specifikuje dvě věci. Zaprvé, zda má být stránka indexovaná. Zadruhé, jestli má robot projít odkazy na stránce či nikoliv.

Meta title (titulek)

Důležitý element stránky, který určuje, jak bude stránka vypadat ve výsledcích vyhledávání. Jeho délka by měla být mezi 30-65 znaky.

Meta description (popisek)

Doplňující text, který se stejně jako titulek zobrazuje ve výsledcích vyhledávání u stránky. Délka by měla být mezi 70 a 155 znaky.

Open graph

Jsou meta značky, které odpovídají za automatické náhledy stránek v momentě, kdy uživatel sdílí URL vašeho webu na sociálních sítích.  Používáním těchto značek máte pod kontrolou, jak se sdílená stránka zobrazuje.

Linkbuilding (prolinkování)

Disciplína, která řeší zpětné odkazy vedoucí na stránky vašeho webu. Pokud se bavíme o odkazech mezi stránkami webu, je to interní linkbuilding. Pokud o odkazech z jiných webů, je to externí linkbuilding.

Strukturovaná data

Nástroj pro předávání informací na stránce vyhledávačům v pro ně srozumitelném formátu.

Core Web Vitals

Sada metrik, pomocí kterých Google vyhodnocuje uživatelskou přívětivost stránek. Patří sem LCP (vykreslení největšího obsahu), FID (prodleva prvního vstupu) a CLS (kumulativní změna rozvržení).
Filip Szymanik

Filip Szymanik

Filip je náš odborník na obsahovou přípravu webů, portálů a e-shopů. Miluje SEO, tvorbu webových struktur a pilování produktových kategorií a parametrů. Exceluje také v tvorbě analýz klíčových slov. Ve volném čase rád chodí po horách, běhá a plave. Relaxuje při poslechu hudby nebo u nějakého dobrého seriálu.

Držte krok s trendy digitálního marketingu

Pravidelný přísun znalostí, tipů a sem tam i akcí přímo ve vaší schránce.

arrow icon