Jak zabránit propadu tržeb

E-commerce
V současné době se řada firem napříč obory potýká s poklesem v tržbách a výkyvy v podnikání, ať už jsou příčiny různé - ekonomická krize, inflace, odliv zákazníků či obecně pokles prodejů. Existuje mnoho strategií a způsobů, které mohou pomoci zabránit stagnaci či propadu v tržbách a zdravě “nakopnout” vaše podnikání. Pojďme se na ně společně podívat.
Jak zabránit propadu tržeb

Průzkum trhu

V prvé řadě je dobré provést průzkum trhu z důvodu sledování trendů. Zachytíte tak chování (potenciálních) zákazníků, což vám umožní upravit produkty, služby či doplnit produktové portfolio tak, aby odpovídaly potřebám a požadavkům na trhu. Díky průzkumu trhu jste schopni odhalit nové příležitosti a trendy, což může vést k celkovému růstu tržeb. 

Provedení průzkumu trhu

Zpracování průzkumu trhu je komplexní proces, který zahrnuje několik kroků. Přinášíme vám základní a obecný postup, kterým se můžete řídit i vy.
  1. Cíl průzkumu - Nejdříve si určete, co chcete průzkumem trhu zjistit. Může se jednat např. o analýzu potřeb zákazníků, zkoumání tržních trendů, sledování konkurence atd.
  2. Cílová skupina - Jakmile víte, co chcete zjistit, vyberte si cílovou skupinu pro průzkum. Ta by měla být reprezentativní pro váš trh a zahrnovat lidi, kteří mají zájem o vaše produkty nebo služby.
  3. Metoda průzkumu - Existuje mnoho různých metod průzkumu trhu, jako jsou třeba ankety, rozhovory, pozorování nebo online dotazníky. Zvolte si takovou metodu, která nejlépe vyhovuje vašim cílům a cílové skupině. 
  4. Návrh otázek - V případě, že se rozhodnete pro průzkum trhu formou dotazníku či rozhovoru, nevyhnete se přípravě otázek pro respondenty. Snažte se navrhnout otázky tak, aby byly jasné, stručné a neovlivňovaly názor respondentů.
  5. Implementace průzkumu - Samotné provedení průzkumu trhu může být poměrně náročnou záležitostí, vyžaduje proto pečlivé plánování a organizaci. Doporučujeme zajistit, aby byli respondenti oslovení přiměřeně, např. prostřednictvím e-mailů, telefonátů nebo osobních setkání.
  6. Analýza a zpracování výsledků - Po získání dat z průzkumu začíná fáze zpracování výsledků. Doporučujeme využít dostupné statistické nástroje, které vám pomohou odhalit trend a zajímavá data.     

Posílení marketingových aktivit

Posílením marketingových aktivit firmy zlepšíte viditelnost vaší značky a zvýšíte povědomí o produktech a službách. Jedná se o velmi efektivní metody, které vedou k nárůstu prodejů. Doporučujeme stanovit si marketingové cíle, na základě kterých je vhodné vytvořit marketingový plán, který obsahuje strategie a taktiky, které vedou k dosažení určených cílů. 

V praxi se může jednat třeba o zvýšení reklamních rozpočtů, tvorbu nových kampaní, zlepšení SEO, zvýšení aktivity na sociálních sítí a dalších taktiky, které mohou pomoci zvýšit povědomí o značce a přispět k růstu tržeb.    

Dílčí marketingovou oblastí, která má v současné době výrazný vliv na tržbách firem, je podpora online marketingu, kterému se věnujeme v následující kapitole.

Vyšší zaměření na online prodej

Již několik let pozorujeme rostoucí význam online prodeje. Proto je důležité, aby firmy byly v této oblasti aktivní. Základem je dobře fungující a vizuálně atraktivní web. Vaše webové stránky jsou obvykle prvním místem, kde se zákazníci o vaší značce dozvědí a hledají bližší informace. Z toho důvodu je důležité udržovat moderní a uživatelsky přívětivé webové stránky, které poskytují informace o vašich produktech a službách a současně umožňují snadnou interakci s vaší firmou. 

Využívejte sociální média, která jsou v dnešní době důležitým marketingovým nástrojem. Umožní vám oslovit širokou cílovou skupinu. Doporučujeme vytvořit si firemní profily na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn a dalších (záleží na povaze podnikatelské činnosti). Poté začněte zveřejňovat relevantní obsah, který bude zajímavý pro vaše cílové publikum. Kvalitní obsah je klíčový pro úspěšný marketing. Z naší zkušenosti je přínosné vytvářet relevantní a zajímavý obsah, který bude přínosem pro vaši “cílovku”, jako jsou např. blogové příspěvky, infografiky či videa.

Významnou výsečí z celého online marketingu je PPC reklama, která je mezi firmami velmi populární, protože umožňuje rychle získat nové zákazníky. Máte možnost cílit např. na klíčová slova, která odpovídají vašim produktům nebo službách a přivádět tak na stránky kvalitní návštěvníky. Dalším ideálním způsobem, jak oslovit cílovou skupinu online, je video marketing, který se postupně stává stále populárnějším. Vytvářejte videa, která jsou relevantní pro vaši značku a cílovku a publikujte se na svých webových stránkách a sociálních sítích.

Nebojte se investovat do reklamy a sociálních médií, abyste oslovili nové zákazníky a udrželi ty stávající. Silná online marketingová strategie je dobrou cestou k rostoucím tržbám. 

Inovace produktů a služeb

Zákazníci často hledají nové inovativní produkty a služby. Z toho důvodu hrají inovace produktů důležitou roli pro udržení konkurenceschopnosti a růstu firmy. Pravidelnou inovací a vylepšováním produktů nebo služeb udržíte zájem zákazníků, který povede ke zvýšení poptávce a posílení celkových tržeb.

Doporučujeme snažit se získat zpětnou vazbu od zákazníků a analyzovat trendy v odvětví, čímž se dostáváme opět ke smyslu již zmíněného průzkumu trhu. Aby bylo možné vyvinout nebo vylepšit produkt či službu, který uspokojí požadavky zákazníků, tak je potřeba znát jejich potřeby. Pokud budete sledovat a udržovat si přehled o technologii a trendech ve vašem odvětví, pomůže to vaší firmě v přístupu k inovaci produktů. 

A jakým způsobem generovat nové nápady a řešení? Z naší zkušenosti velmi efektivně fungují kreativní brainstormingové relace. Zároveň se nebojte testovat prototypy nebo beta verze produktů a služeb, protože v rámci testování jste schopni identifikovat slabé stránky a tyto prototypy dále zlepšovat. 

Diverzifikace portfolia

Smyslem diverzifikace produktového portfolia je rozšířit portfolio o nové produkty nebo služby, aby bylo vaše podnikání méně závislé na jednom produktu či trhu. Tím snížíte riziko v případě poklesu poptávky po této jediné položce.

Než začnete rozšiřovat své portfolio produktů, nezapomeňte provést důkladnou analýzu trhu a zjistit, kde jsou příležitostí pro nové produkty a služby. V případě, že nabízíte určitý sortiment produktů, zkuste zvážit jeho rozšíření o nové položky či kategorie. Další možností je vyvíjet nové produkty nebo služby, které nejsou zcela spojeny s vaším současným portfoliem. 

Zamyslete se nad expanzí na nové trhy. Má smysl rozšířit vaši nabídku produktů na nové trhy, např. do zahraničí nebo oblastí, kde dosud nebyly vaše produkty dostupné?

Zlepšení zákaznické zkušenosti

Pokud se vám daří poskytovat skvělou zákaznickou zkušenost, jste na nejlepší cestě k tomu, aby se vaši zákazníci vraceli a stali se loajální. Doporučujeme se zákazníky komunikovat. Poskytněte jim možnost sdílet zpětnou vazbu, psát otázky nebo poskytnout informace o produktech, slevách či návodech k použití. Reagujte na stížnosti zákazníků a snažte se je řešit rychle a efektivně, protože zákazníci si pamatují, jak jste se s jejich problémem vypořádali. 

Snažte se personalizovat zákaznickou zkušenost, např. poskytněte doporučení produktů na základě předchozího chování zákazníka nebo dejte zákazníkovi možnost vytvořit si vlastní produkt. Zároveň se ujistěte, že vaše webové stránky a celý proces nákupu jsou jednoduché a intuitivní. Pro zákazníka je příjemnější, když je proces nákupu snadný.

Dalším způsobem, jak podpořit zlepšení zákaznické zkušenosti, je poskytnutí slev a věrnostních programů, které zákazníky více motivují k uskutečnění nákupu.

Partnerství s jinými podniky

Partnerství s jinými firmami může také pomoci při rozšiřování portfolia produktů či služeb. Pokud začnete spolupracovat s firmami, které nabízejí doplňkové produkty nebo služby k vašemu sortimentu, umožní vám to vytvořit komplexnější řešení pro vaše zákazníky. Současně se naskytuje také možnost spolupracovat na sdílení zdrojů nebo propagaci produktů a služeb.

Partnerské spolupráce tak mohou vést rovněž k novým příležitostem a zákazníkům.

Doporučujeme

Související články

Držte krok s trendy digitálního marketingu

Pravidelný přísun znalostí, tipů a sem tam i akcí přímo ve vaší schránce.

arrow icon