Jak ve Fordigy děláme projektové řízení?

Brand
Martina Řezáčová
Martina Řezáčová 28.03.2024 | 3 min
Projektové řízení je v digitální agentuře alfou a omegou práce account managera, nezbytnou pro úspěšné vedení projektu a rozvoj klienta s e-shopem. V tomto článku vám odhalíme, jak děláme projektové řízení my, a dáme vám tipy, jak zefektivnit procesy a minimalizovat rizika.
Jak ve Fordigy děláme projektové řízení?

Jak začíná spolupráce?

Často se u klientů setkáváme s tím, že nedokáží určit priority jednotlivých úkolů, témat a projektů. Nemají jasnou představu, co vlastně chtějí, nebo nedokáží skloubit potřeby všech zapojených oddělení společnosti. V takovém případě přicházíme za klientem my a pomáháme s objasněním představ a přípravou zadání.

K tomu, abychom dokázali zhodnotit přínos, se nejdříve musíme seznámit s potřebami klienta a důvody, proč chce řešit konkrétní téma nebo projekt. Zpravidla děláme workshop, kde přizveme všechny zapojené pracovníky a snažíme o maximální vytěžení klienta.

Díky workshopu přijdeme i na další souvislosti, které se v první fázi řešení projektu vůbec neodhalily. To ale není nic neobvyklého, protože každý pracovník má své určité zaměření a o dalších souvislostech nemusí vědět. 

Prioritizace

Po workshopu s klientem začneme se zpracováním celého projektu a upravováním priorit dílčích úkolů. K tomu, abychom správně určili prioritu, se nám osvědčila prioritizační matice.
 

Tato matice rozděluje úkoly na (ne)důležité a (ne)urgentní. Je tak jasně patrné, co má nejvyšší prioritu, a co naopak nejnižší. Vizualizace jednotlivých úkolů je velice přínosná pro všechny zapojené pracovníky na projektu.

Díky matici dokážeme snadno a rychle identifikovat úkoly, které brání dokončení celého projektu a i ty, které naopak můžeme dokončit až s odstupem času nebo dokonce nerealizovat, protože nejsou pro projekt přínosné.

Prioritizační matice můžete využít v podstatě u jakéhokoliv projektu, ať už jde o stavbu domu nebo jako v našem případě třeba o zavedení nového věrnostního programu na e-shopu klienta.

Příklad: Když budete chtít stavět dům, tak není důležité, jakou lednici budete mít, ale víte že ji tam chcete. Půjde tedy o důležité téma, ale neurgentní. Naopak, jestli dům má mít jedno nebo dvě patra, je důležité a urgentní, řešíte to tedy jako prioritu číslo jedna.

Analýza a zadání

Jakmile máme rozdělené úkoly, začínáme pracovat na analýzách. Ne vždy je totiž možné vytěžit všechny informace na workshopu, a taky je potřeba si k tématu udělat i další rešerši.

Po všech vstupních informacích a analýzách bychom měli mít dostatek informací k sestavení zadání. Dokončené zadání nám ukotví konečný chtěný stav a jeho samotné zpracování.

Příklad: Pro správně zvolenou podlahu v domě je potřeba vědět nároky klienta a možnosti realizační firmy či nabídku na trhu. K tomu nám poslouží rešerše. Po vybrání podlahy musíme vědět, o jak velkou plochu se nám bude jednat – což je příklad zadání.

Na co nezapomenout v průběhu projektu

Nedílnou součástí celého projektu je velká míra komunikace s klientem. Proto máme pravidelné meetingy, kde si aktualizujeme stavy a termíny v prioritizační matici, doplňujeme potřebné informace nebo revidujeme zadání.

Dokážeme tak odhalit nějaký problém, který se vyskytne v průběhu projektu a můžeme na něj ihned reagovat.

Závěr

Konkurence nikdy nespí, očekávání zákazníků se stále zvyšují a projektové řízení se tak stává základním kamenem úspěchu. Správné nastavení priorit, organizace práce a schopnost rychle reagovat na změny jsou klíčové pro udržení kroku s trhem a splnění očekávání zákazníků. 
 

Jste připraveni dosáhnout úspěchu v online byznysu?

Ozvěte se nám a společně posuneme váš byznys vpřed.

KONTAKTOVAT

 
Martina Řezáčová

Martina Řezáčová

Marťa je account manažerka, která na žádném projektu nenechá jediný úkol ladem. Nejdříve se do byznysu klientů ponoří, poté navrhne funkční postup a už to sviští. Má zkušenosti z desítek projektů z různých oborů a dokáže se vcítit nejen do zákazníků, ale také do každého člena projektového týmu. Ve volných chvílích se věnuje pečení dortů a všeho sladkého, běhá kolem své zahrádky anebo s věrným psem po boku.

Držte krok s trendy digitálního marketingu

Pravidelný přísun znalostí, tipů a sem tam i akcí přímo ve vaší schránce.

arrow icon